ประชาสัมพันธ์

ข่าวกองบริหารงานบุคคล

29/03/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
29/03/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
23/03/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับ ชำนาญการ จำนวน 2 ราย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
22/03/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
21/03/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 25 มีนาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
20/03/2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
15/03/2023

วีดีโอบรรยายแนวทาง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งและการประเมินค่างานในตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2566-2569

13/03/2023

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 2566 จำนวน 2 รุ่น

กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเ […]
09/03/2023

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( เปิดรับสมัครวันที่ 13-17 มี.ค. 2566 เวลา 09.00-16.30 น. )

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]