ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ

ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ

  • สวัสดิบ้านพัก (คลองหกและรังสิต)
  • สโมสร (สถานที่ออกกำลังกาย)
  • ค่าสาธารณูปโภคบ้านพัก/ กีฬา
  • สนามเด็กเล่น
  • ประชุมกองทุนสวัสดิการ
  • งานเลี้ยงปีใหม่

:: 02 549 4919, 4920