พ.ย.
13

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 2563

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 2563

Doc11877020201113114614 (310.9 KiB, 107 downloads)

L ปี2563 (71.0 KiB, 113 downloads)

พ.ย.
13

เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคลากรฯ ดีเด่น, สายอำนวยการ และผู้ทำคุณ ปี 2563

แนวทางการคัดเลือก บุคลากรฯ ดีเด่น, สายอำนวยการ ปี 63

Doc11877120201113114641 (324.5 KiB, 95 downloads)

G ปี 63 (119.3 KiB, 110 downloads)

พ.ย.
13

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563
เปิดรับสมัครวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลาช่วงเช้า 08.30-12.00 ช่วงบ่าย 13.00-15.30 เว้นวันหยุดราชการ
***เงื่อนไขการชำระเงินในการสมัคร
      ต้องชำระผ่าน แอพพลิเคชั่น (Application) เท่านั้น

ประกาศ+ใบสมัคร+ขั้นตอนสมัครพนักงานราชการ 3_63(แก้ไข)

3 63(แก้ไข) (1.8 MiB, 626 downloads)

พ.ย.
11

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปรายชื่อความคืบหน้าพ.ย.63

สรุปรายชื่อความคืบหน้าพ ย.63 (102.3 KiB, 338 downloads)

พ.ย.
02

รายการสรุปผลการดำเนินงานขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายการสรุปผลการดำเนินงานขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนตุลาคม 2563

Sj 10 2563 (262.6 KiB, 165 downloads)