มี.ค.
22

สิทธิการลาของบุคลากรฯ

1. ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
1. (44.0 KiB, 20 downloads)
2. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
2. (31.5 KiB, 22 downloads)
3. แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
3. (25.0 KiB, 17 downloads)
4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
4. (38.0 KiB, 28 downloads)
5. แบบใบลาอุปสมบท
5. (31.0 KiB, 23 downloads)
6. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
6. (26.5 KiB, 12 downloads)
7. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
7. (23.0 KiB, 11 downloads)
8. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
8. (27.5 KiB, 18 downloads)
9. แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การร่ะหว่างประเทศ
9. (50.0 KiB, 10 downloads)
10. แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การร่ะหว่างประเทศ
10. (38.5 KiB, 12 downloads)
11. แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส
11. (32.0 KiB, 13 downloads)
12. แบบฟอร์มใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
12. (360.5 KiB, 11 downloads)
13. แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
13. (25.0 KiB, 18 downloads)
14. แบบใบลาไปต่างประเทศ
14. (28.5 KiB, 14 downloads)
แบบฟอร์มขอลาออก
1. แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว
ลาออก 1 (71.1 KiB, 13 downloads)
2. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
ลาออก 2 (7.1 KiB, 12 downloads)
3. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
ลาออก 3 (385.0 KiB, 13 downloads)
4. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ลาออก 4 (14.2 KiB, 15 downloads)
5. ใบลาออกจากราชการ
ลาออก 5 (9.6 KiB, 16 downloads)
คู่มือการลงเวลาสำรหรับบุคลากรหน่วยงาน
คู่มือ (537.2 KiB, 22 downloads)
สรุปสิทธิการลา
20190926-Pk New (537.9 KiB, 54 downloads)

มี.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

Doc12459920210322092023 (857.3 KiB, 87 downloads)

มี.ค.
18

“ม.33 เรารักกัน” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องทำยังไง? พร้อมเปิดวิธีแก้ไขสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องทำอย่างไรก่อนชวดเงินเยียวยา 4,000 บาท

 

 

มี.ค.
10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สรุปข้อมูลของ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2564

(มี ค.64)อัฟเดท (80.5 KiB, 239 downloads)

มี.ค.
09

***ตรวจสอบสถานะ ‘ม.33เรารักกัน’ กลุ่ม ‘ไม่มีสมาร์ทโฟน’ ได้แล้ววันนี้! ขอให้รีบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก เพื่อขอรับสิทธิในวันที่ 8 – 11 มี.ค.นี้เท่านั้น

***ตรวจสอบสถานะ ‘ม.33เรารักกัน’ กลุ่ม ‘ไม่มีสมาร์ทโฟน’ ได้แล้ววันนี้!
ขอให้รีบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก เพื่อขอรับสิทธิในวันที่ 8 – 11 มี.ค.นี้เท่านั้น

 

 

 

 

***สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
https://www.xn--33-nqia4jubqa0kcg0o.com/