Tag Archive: ข้าราชการ

ก.ย.
27

เอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

ก.ค.
28

แนวปฏิบัติสำหรับการรับและให้โอนข้าราชการ พ.ศ.2559

มิ.ย.
11

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ม …

Continue reading »

ม.ค.
30

โครงการ “เดินสายให้ความรู้….ผู้มีสิทธิ UNDO”

โครงการ “เดินสายให้ความรู้….ผู้มีสิทธิ UNDO” ตามโ …

Continue reading »

ต.ค.
17

การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศเรื่องการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานม …

Continue reading »