Tag Archive: ประสิทธิภาพในการทำงาน

เม.ย.
29

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ณ …

Continue reading »

ม.ค.
16

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเ …

Continue reading »