Tag Archive: ระดับ

ก.พ.
10

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร ระดับหัวหน้า …

Continue reading »

ก.ย.
02

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้น

การกำหนดระดับตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเร …

Continue reading »