Tag Archive: โครงการ

มิ.ย.
29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcOselscMEiPtONU …

Continue reading »

มิ.ย.
15

vdoและรูปโครงการการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 1

โครงการการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใ …

Continue reading »

มิ.ย.
15

โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มี …

Continue reading »

พ.ค.
27

บรรยากาศ โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับบุคลากร

พ.ค.
07

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารม …

Continue reading »