Tag Archive: VDO

ส.ค.
07

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชากา …

Continue reading »

มิ.ย.
23

VDO โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

VDO โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานท …

Continue reading »

เม.ย.
29

VDO เรื่องเทคนิคการบริหารเวลา

VDO เรื่องเทคนิคการบริหารเวลา ณ อาคารเรียนรวมฯ 13 ชั้น …

Continue reading »

เม.ย.
29

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ณ …

Continue reading »