Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://rmutt.t …

Continue reading »

พ.ย. 29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรั …

Continue reading »

พ.ย. 23

”โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล”

”โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล” ฝ่ายพัฒนาบุคคล กอง …

Continue reading »

พ.ย. 06

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะพิจารณ …

Continue reading »

ต.ค. 30

ขอเชิญหน่วยงานมทร.ธัญบุรี เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2560 เสนอรายชื่อพร้อมกรอกแบบฟอร์มภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

Page 1 of 5012345...102030...Last »