ประชาสัมพันธ์

ข่าวกองบริหารงานบุคคล

01/07/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน
28/06/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (5 อัตรา) ครั้งที่ 1 / 2565
21/06/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2565
10/06/2022
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ( เปิดรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 )
08/06/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
04/08/2022

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพนักงา […]
03/08/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) จำนวน 1 ราย

                          […]
01/08/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
26/07/2022

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคว […]
18/07/2022

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินพน […]
18/07/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 826/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) จำนวน 1 ราย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
01/07/2022

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองท […]
01/07/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
01/07/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]