ข่าวกองบริหารงานบุคคล

31/05/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566
24/05/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป 2566
18/05/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2566
01/05/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 อัตรา) ครั้งที่ 2 / 2566
05/04/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2566
29/03/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย 2566
01/05/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
05/04/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
07/03/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/02/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/01/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/12/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/11/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
03/10/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/09/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]