ข่าวกองบริหารงานบุคคล

12/07/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567
28/06/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2567
31/05/2024
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 24 มิ.ย. 2567
06/02/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
23/01/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (สถาบันจิงชื่อ)
22/01/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 6/2566
01/07/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
05/06/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/05/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/04/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/03/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/02/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
05/01/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/12/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/11/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]