สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับสถานะตำแหน่งอัตราระดับการศึกษาหน่วยงานวันที่เปิดรับสมัครวันที่ปิดรับสมัคร
1ปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 3 อัตราปวส.
ปริญญาตรี
กองกลาง
กองกฏหมาย
05/01/256712/01/2567
2ปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 2 อัตราปวส.
ปริญญาตรี
กองกลาง27/11/256608/12/2566
3ปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตราปริญญาตรีกองกฏหมาย25/10/256607/11/2566
4ปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 2 อัตราปริญญาตรีสำนักจัดการทรัพย์สิน
กองกลาง
30/10/256606/11/2566
5ปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 1 อัตราปริญญาตรีกองบริหารงานบุคคล28/08/256604/09/2566
6ปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย 118 อัตราปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
21 หน่วยงาน05/06/256630/06/2566
7ปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 2 อัตราปริญญาตรีกองบริหารงานบุคคล
กองกลาง
10/05/256616/05/2566
8ปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตราปริญญาตรีกองบริหารงานบุคคล13/03/256617/03/2566

สมัครงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ