«

»

มิ.ย.
23

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี.ppt
1.3 MiB
498 Downloads
รายละเอียด...
รศ.ดร.มานพ
รศ.ดร.มานพ
รศ.ดร.มานพ.rar
543.6 KiB
554 Downloads
รายละเอียด...
รศ.ผ่องศรี
รศ.ผ่องศรี
รศ.ผ่องศรี.pptx
940.0 KiB
949 Downloads
รายละเอียด...
สรินยา
สรินยา
สรินยา.pptx
349.9 KiB
412 Downloads
รายละเอียด...
คู่มือเอกสารประกอบการสอน
คู่มือเอกสารประกอบการสอน
คู่มือเอกสารประกอบการสอน_รศ.doc
1.2 MiB
1341 Downloads
รายละเอียด...
ลักษณะรายวิชา
ลักษณะรายวิชา
ลักษณะรายวิชา.pdf
389.9 KiB
1094 Downloads
รายละเอียด...
เอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
1.1 MiB
1088 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น