«

»

มิ.ย.
23

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี.ppt
1.3 MiB
451 Downloads
รายละเอียด...
รศ.ดร.มานพ
รศ.ดร.มานพ
รศ.ดร.มานพ.rar
543.6 KiB
504 Downloads
รายละเอียด...
รศ.ผ่องศรี
รศ.ผ่องศรี
รศ.ผ่องศรี.pptx
940.0 KiB
890 Downloads
รายละเอียด...
สรินยา
สรินยา
สรินยา.pptx
349.9 KiB
377 Downloads
รายละเอียด...
คู่มือเอกสารประกอบการสอน
คู่มือเอกสารประกอบการสอน
คู่มือเอกสารประกอบการสอน_รศ.doc
1.2 MiB
1162 Downloads
รายละเอียด...
ลักษณะรายวิชา
ลักษณะรายวิชา
ลักษณะรายวิชา.pdf
389.9 KiB
1034 Downloads
รายละเอียด...
เอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
1.1 MiB
954 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น