ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( เปิดรับสมัครวันที่ว 25 ต.ค. – 7 พ.ย. 2566 เวลา 09.00-16.30 น. )