«

»

พ.ค.
26

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ.doc
1.2 MiB
1723 Downloads
Details...
การเขียนเอกสารประกอบการสอน
การเขียนเอกสารประกอบการสอน
การเขียนเอกสารประกอบการสอน.pdf
1.1 MiB
4572 Downloads
Details...
หลักเกณฑ์การเสนอขอ
หลักเกณฑ์การเสนอขอ
หลักเกณฑ์การเสนอขอ.pdf
187.7 KiB
1273 Downloads
Details...
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.pdf
2.0 MiB
1527 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น