ธ.ค. 03

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ธ.ค. 2557

รายละเอียดดังนี้

ต.ค. 21

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ธ.ค. 16

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ.

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ.

ธ.ค. 09

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิ๊กดูรายละเอียด

ธ.ค. 09

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คลิ๊กดูรายละเอียด

ธ.ค. 03

ปรึกษาหารือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ประจำปี 2558

ผศ.ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล รองผอ.สำนักเสริมการศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต พร้อมทั้งคณะ ร่วมปรึกษาหารือร่วมกับกับนายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี และฝ่ายพัฒนาบุคลากร เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม Information มทร.ธัญบุรี เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

คลิ๊กดูรายละเอียด

Page 1 of 5712345...102030...Last »