มี.ค. 17

แบบฟอร์ม รายงานติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

แบบฟอร์ม รายงานติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2558)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มี.ค. 05

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มี.ค. 03

ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

pvd2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบและศึกษารายละเอียดล่วงหน้าเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุนต่าง ๆ มีบริษัทดังนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ธ.ค. 23

ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ฯ

สามารถยื่นแบบความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558
ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 21

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เม.ย. 01

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

เม.ย. 01

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก

มี.ค. 30

ขอเรียนเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2042558

 

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มี.ค. 16

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

Page 1 of 6112345...102030...Last »