ก.ค. 03

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมสัมมนา

7 habits

มิ.ย. 26

แบบฟอร์มรายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.-30 มิ.ย.2558)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.-30 มิ.ย.2558)

มิ.ย. 23

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มิ.ย. 11

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีรายละเอียดดังนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 26

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เม.ย. 08

หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน  พ.ศ. ๒๕๕๘

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ค. 01

แบบรายงานผลการศึกษาฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

มิ.ย. 29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มิ.ย. 29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Page 1 of 6512345...102030...Last »