ส.ค. 27

แบบฟอร์มเลื่อนค่าตอบแทน

แบบฟอร์มเลื่อนค่าตอบแทน

แบบฟอร์มเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ แบบฟอร์มเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มเลื่อนค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ

 

ส.ค. 26

ภาพการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ภาพการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการและสายสนับสนุน เดือนกรกฏาคม 2557

 

20140825-26 20140825-25 20140825-24
รูปภาพเพิ่มเติม

ส.ค. 22

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

สาขาบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม  - 15  สิงหาคม 2557

ขยายเวลาบรรณารักษ์ รอบ5

ส.ค. 04

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ส.ค. 01

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557

Page 1 of 5612345...102030...Last »