พ.ย. 26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำหรับพนักงานราชการครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำหรับพนักงานราชการครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 21

แนวทางการคัดเลือกและการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๘

แนวทางการคัดเลือกและการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์

ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๘

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 21

แนวทางการคัดเลือก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนวทางการคัดเลือก ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  ดีเด่น   ประจำปี ๒๕๕๘

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 12

ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 สามารถดูผลได้ที่ https://rmutt.job.thai.com/ 

ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 15

คำแนะนำเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

ก.ย. 09

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. ถึง 13 พ.ย. 2558 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

สายวิชาการจำนวน 1 อัตรา

สายสนับสนุนจำนวน 2 อัตรา

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ย. 26

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1

พ.ย. 16

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ย. 02

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ต.ค. 26

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  2559

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Page 1 of 7012345...102030...Last »