เม.ย. 18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559

rmutt

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและทราบรายละเอียดได้ที่นี่

เว็บไซต์รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 15

คำแนะนำเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

ก.ย. 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 02

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 02

จำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

เม.ย. 28

แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 2559 จากสำนักงาน กพ.

เม.ย. 25

โครงการ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผล รุ่นที่2

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Page 1 of 7412345...102030...Last »