ก.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

ก.ค. 27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 15

คำแนะนำเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

ก.ย. 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ค. 29

การเขียนผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

S__68263938

ก.ค. 28

แนวปฏิบัติสำหรับการรับและให้โอนข้าราชการ พ.ศ.2559

ก.ค. 27

คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

Page 1 of 7712345...102030...Last »