ม.ค. 27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 21

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ม.ค. 26

รายงานจำนวนบุคลากร ณ 1 มกราคม 2558

ม.ค. 21

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้พิจารณากลั่นกรองจนได้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ม.ค. 16

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน จัดโดยชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มีค่าใช้จ่าย)

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

ม.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

Page 1 of 5912345...102030...Last »