ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ก.ย. 15

คำแนะนำเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

ก.ย. 09

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. ถึง 30 ต.ค. 2558 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

สายวิชาการจำนวน 1 อัตรา

สายสนับสนุนจำนวน 2 อัตรา

 

ก.ย. 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 07

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 01

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ppt ปฐมนิเทศลง web

ก.ย. 30

ประกาศเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Page 1 of 6812345...102030...Last »