«

»

ต.ค.
26

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  2559

         รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ที่ฝ่ายพัฒนาบุคคล  จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน นโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ  ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา   จ.นครนายก เมื่อวันที่ 7 – 9  ตุลาคม 2558 และวันที่  13-14  ตุลาคม  2558   ณ  ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี

20151026_06

20151026_02 20151026_03 20151026_05 20151026 20151026_04

ใส่ความเห็น