แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอบ้านพักอาศัยแบบโสด

26 (1) (44.5 KiB, 385 downloads)

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอบ้านพักอาศัยแบบครอบครัว

26 2 (2) (50.5 KiB, 151 downloads)

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบ้านพักสวัสดิการ

ใบแจ้งซ่อมบ้านพักฯ (40.8 KiB, 101 downloads)

เปิดบริการในวันและเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารงานบุคคล (กบค.) มทร.ธัญบุรี
ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ
โทร. 02-5494919 ถึง 21