บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


นางวราภรณ์  อชานนท์
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุกัญญา  ติยภรณ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

นายเพิ่มศักดิ์  ทับทิมทอง ตำแหน่ง : บุคลากร

2. ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง


นางสาวนภาพร  เจริญสุข
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

3. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสรินยา  รักษาบุญ
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

นางสาวเตือนใจ  สุตตาชัย
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

นางสาววราพรรณ  อ่อนจ่าง
ตำแหน่ง : บุคลากร

นางสาวฐิตาภร  ทองไชย
ตำแหน่ง : บุคลากร

4. ฝ่ายพัฒนาบุคคล

นางสาวสมพร  สุขแก้ว
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

นางกัญญาณัฐ  สายประสาท
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ


นางวิมลนันท์  จิระถาวรพัฒน์
ตำแหน่ง : บุคลากร

5. ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

นางสุรีพร  เป็งเงิน
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย


นางมาลี  พฤกษชาติ
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

นางสาวศุภานัน  พุฒตาล
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

นางศิริญทิพย์  แก้วแทน
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส3


นายทศพร  จินาตอง
ตำแหน่ง : บุคลากร

6. ฝ่ายวินัยและนิติการ


นายธีรวิทย์  กล่ำคำ
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกวินลดา  มั่นปาน
ตำแหน่ง : นิติกร

นายชนก  จันทรสิทธิ์
ตำแหน่ง : นิติกร

นายจักรพงษ์  อยู่เย็น
ตำแหน่ง : นิติกร

นางสาวนันทภรณ์  จันทร์เภา
ตำแหน่ง : นิติกร

7. ฝ่ายสวัสดิการ

นายอุทัย  เห็มภูมิ
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

นางสันทนา  วุ่นจู๊ด
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

นายชวลิต กนกพาณิชย์สกุล
ตำแหน่ง : บุคลากร

นายชวลิต  เขียวอ่อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา  ผิวผลาผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1 comment

  1. ไกรสร ธนเวชโสภณ (ตังค์)

    เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานฯ คุณสุกัญญา ติยภรณ์พิพัฒน์ ใช่เคยศึกษาที่ รร.เทเวศร์วิทยาลัย หรือเปล่าครับ หากใช่ช่วยกรุณาตอบกลับทางเมล์ด้วยครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>