บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


นางวราภรณ์  อชานนท์
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

tukนางสาวสุกัญญา  ติยภรณ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

ป่านนายเพิ่มศักดิ์  ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : บุคลากร

2. ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

pleนางสาวนภาพร  เจริญสุข
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

3. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

tui

นางสรินยา  รักษาบุญ
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

nil

นางสาวศุภานัน  พุฒตาล
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

4. ฝ่ายพัฒนาบุคคล

สมพร

นางสาวสมพร  สุขแก้ว
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

aoy

นางสาวเตือนใจ  สุตตาชัย
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

nid1

นางกัญญาณัฐ  สายประสาท
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

5. ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

เจี๊ยบ

นางสุรีพร  เป็งเงิน
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

nong1นางมาลี  พฤกษชาติ
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

aew

นางศิริญทิพย์  แก้วแทน
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส3

6. ฝ่ายวินัยและนิติการ

theeนายธีรวิทย์  กล่ำคำ
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

tuey2

นางสาวกวินลดา  มั่นปาน
ตำแหน่ง : นิติกร

ชนก

นายชนก  จันทรสิทธิ์
ตำแหน่ง : นิติกร

002

นายจักรพงษ์  อยู่เย็น
ตำแหน่ง : นิติกร

7. ฝ่ายสวัสดิการ

noy

นายอุทัย  เห็มภูมิ
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

sunนางสันทนา วุ่นจู๊ด
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

teeนายชวลิต กนกพาณิชย์สกุล
ตำแหน่ง : บุคลากร

kai

นางสาววาสนา ผิวผลาผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2 comments

  1. ไกรสร ธนเวชโสภณ (ตังค์)

    เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานฯ คุณสุกัญญา ติยภรณ์พิพัฒน์ ใช่เคยศึกษาที่ รร.เทเวศร์วิทยาลัย หรือเปล่าครับ หากใช่ช่วยกรุณาตอบกลับทางเมล์ด้วยครับ

    1. milo

      ไม่ใช่ค่ะ ไม่เคยเรียนที่รร.เทเวศร์วิทยาลัยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>