«

»

ส.ค.
03

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

บรรยากาศ  โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม  หนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 2558 ที่ฝ่ายพัฒนาบุคคลจัดขึ้น ณ ห้องกระจกชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชสุดาฯ  มทร.ธัญบุรี

DSC02069 DSC02073 DSC02187 DSC02195 DSC02201 DSC02233 DSC02240 DSC02246 DSC02318 DSC02338

ใส่ความเห็น