แบบประเมินทดลองงานและต่อสัญญา

 

 

แบบหมายเลข 1 แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ
แบบหมายเลข 1 แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ
แบบหมายเลข 1 แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ.doc
127.0 KiB
1486 Downloads
รายละเอียด...
แบบหมายเลข 2 ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ
แบบหมายเลข 2 ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ
แบบหมายเลข 2 ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ.doc
93.0 KiB
1005 Downloads
รายละเอียด...
แบบหมายเลข 3 แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ
แบบหมายเลข 3 แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ
แบบหมายเลข 3 แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ.doc
137.0 KiB
1387 Downloads
รายละเอียด...
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ.doc
93.0 KiB
946 Downloads
รายละเอียด...
แบบหมายเลข 5 แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน
แบบหมายเลข 5 แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน
แบบหมายเลข 5 แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน.doc
83.0 KiB
1382 Downloads
รายละเอียด...
แบบหมายเลข 6 ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
แบบหมายเลข 6 ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
แบบหมายเลข 6 ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน.doc
62.5 KiB
1082 Downloads
รายละเอียด...
แบบหมายเลข 7 แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน
แบบหมายเลข 7 แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน
แบบหมายเลข 7 แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน.doc
92.0 KiB
1357 Downloads
รายละเอียด...
แบบหมายเลข 8 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน
แบบหมายเลข 8 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน
แบบหมายเลข 8 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน.doc
70.5 KiB
1060 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น