«

»

มิ.ย.
23

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี.ppt
1.3 MiB
423 Downloads
Details...
รศ.ดร.มานพ
รศ.ดร.มานพ
รศ.ดร.มานพ.rar
543.6 KiB
471 Downloads
Details...
รศ.ผ่องศรี
รศ.ผ่องศรี
รศ.ผ่องศรี.pptx
940.0 KiB
857 Downloads
Details...
สรินยา
สรินยา
สรินยา.pptx
349.9 KiB
344 Downloads
Details...
คู่มือเอกสารประกอบการสอน
คู่มือเอกสารประกอบการสอน
คู่มือเอกสารประกอบการสอน_รศ.doc
1.2 MiB
1081 Downloads
Details...
ลักษณะรายวิชา
ลักษณะรายวิชา
ลักษณะรายวิชา.pdf
389.9 KiB
995 Downloads
Details...
เอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
1.1 MiB
880 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น