วีดีโอบรรยายแนวทาง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งและการประเมินค่างานในตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2566-2569