ก.พ.
10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

Doc12305220210210095143 (1.1 MiB, 118 downloads)

ก.พ.
08

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

Read the rest of this entry »

ก.พ.
02

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ 1 ราย ดังนี้

Doc12275520210202093727 (1.1 MiB, 238 downloads)

ก.พ.
01

สรุปข้อมูลผู้เสนอขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปรายชื่อความคืบหน้าก พ.64 (83.1 KiB, 275 downloads)

ก.พ.
01

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


Feb 2564 (172.1 KiB, 34 downloads)