ข่าวกองบริหารงานบุคคล

22/09/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2566
15/09/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2566
07/09/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2566
05/09/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
31/08/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
18/08/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
01/09/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
03/08/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/07/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
26/06/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/05/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
05/04/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
07/03/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/02/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/01/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]