ข่าวกองบริหารงานบุคคล

06/02/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
23/01/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (สถาบันจิงชื่อ)
22/01/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 6/2566
19/01/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน พนักงานพิเศษเงินรายได้ สังกัด สถาบันจิงชื่อ
15/01/2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 6/2566
28/12/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (3 อัตรา) ครั้งที่ 6 / 2566
02/04/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/03/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/02/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
05/01/2024

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/12/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/11/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/10/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/09/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
03/08/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]