ข่าวกองบริหารงานบุคคล

15/12/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
29/11/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2566
20/11/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 อัตรา) ครั้งที่ 5 / 2566
17/11/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 4/2566
08/11/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 4/2566
26/10/2023
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( เปิดรับสมัครวันที่ว 25 ต.ค. – 7 พ.ย. 2566 เวลา 09.00-16.30 น. )
03/08/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/07/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
26/06/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/05/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
05/04/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
07/03/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/02/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/01/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/12/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]