Tag Archive: สายวิชาการ

ต.ค.
26

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  2559

ก.ย.
03

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา

ส.ค.
07

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชากา …

Continue reading »

พ.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน 2558