Tag Archive: ตำแหน่งทางวิชาการ

ก.พ.
08

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

มิ.ย.
29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcOselscMEiPDOBo …

Continue reading »

มิ.ย.
29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcOselscMEiPtONU …

Continue reading »

มิ.ย.
23

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

ต.ค.
17

การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศเรื่องการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานม …

Continue reading »