ข่าวกองบริหารงานบุคคล

16/10/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 อัตรา) ครั้งที่ 4 / 2566
22/09/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2566
15/09/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2566
07/09/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2566
05/09/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
31/08/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
01/11/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/08/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/06/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/06/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]